عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

وگوئیم:ماهیچه هائی که حرکت پشت بوسیله آنها صورت پذیراست دودسته اند:دسته ای از آنها پشت را به سوی عقب خمیدگی می دهد ودسته دیگر ان را به سوی جلو خم میکند.حرکات دیگر پشت متفرغ ازاین دوحرکت میباشند.
عطاری بهار

ماهیچه هائی که پشت را به عقب خم میکنند عبارتنداز:دوماهیچه اصلی که بنام ماهیچه های ویژه پشت مرسومند،بنظر می رسد که هریک ازاین دوماهیچه اصلی ازبیست وسه ماهیچه ترکیب یافته باشد که هرکدام از مهره ای به سوی ماهیچه اصلی آمده است واز هریک ازمهره ها بجز مهره اول بصورت تارهای مورب به ماهیچه اصلی پیوسته است.
وقتی این ماهیچه ها بحالت معتدل وبدون افراط کشیدگی می یابند،پشت راست می ایستد واگر کشیدگی آنها زیاد شود پشت به سوی عقب خم میگردد،اگر ماهیچه طرف راست یا ماهیچه طرف چپ به تنهائی حرکت کند،پشت به سوی آن ماهیچه خم میشود.
ماهیچه هائی که پشت رابه سوی جلو خم میکنند دوزوج هستند که یک زوج آنها برروی زوج دیگر قرارگرفته است،زوج بالائی از جمله ماهیچه هائی است که سروگردن راحرکت می دهند وازدوپهلوی مری عبور میکنند،راس پائین هرفرد ازاین زوج دربرخی اشخاص به پنج مهره از مهره های سینه(پشت) ودراکثر مردم به چهارمهره ازمهره های سینه(پشت) متصل شده است.
راس بالائی هرفردی از این زوج به سروگردن رسیده است،زوج دیگر که درزیر زوج ماهیچه مذکور دربالاقرارگرفته است ماهیچه های دوپشت نامیده شده است وازمهره دهم یا مهره یازدهم سینه(پشت) شروع میشود وبه سوی پائین سرازیر میگردد.
عطاری بهار
پشت بوسیله این زوج ماهیچه است که میتواند خمیدگی وتا شدن کامل رابطرف جلو انجام دهد.
کمر برای خم شدن بجلو وجهت برگشتن به سوی عقب بجر ماهیچه های حرکت دهنده پشت نیازی به ماهیچه دیگر ندارد،زیرا کمر که دروسط قرارگرفته است درهنگام خم گشتن ودولا شدن وبرگشتن ازماهیچه های دوطرف پشت پیروی میکنند.
ماهیچه های شکم:تعداد ماهیچه های شکم هشت تاست که هریک کارسودمندی انجام میدهد.
کارهای این ماهیچه ها ازاین قراراست:
1-زورآوردن به محتویات احشاء برای دفع مدفوع وادراروهمچنین خروج جنین اززهدان.
2-تقویت حجاب وکمک به آن درموقع انقباض که تحدب پیدا میکند.
3-گرمی بخشیدن به معده وروده بوسیله حرارت خود.
عطاری بهار

یک زوج ازاین هشت ماهیچه شکم راست وبدون تاریب است وبطور مستقیم از غضروف خنجری سرازیر شده است.تارهای این زوج ماهیچه طولی است وبه زهار پیوسته است.سراین تارها بعدا درآنچه بازهار پیوستگی داردگسترده میشود.گوهر این جفت ماهیچه شکم ار ابتدا تا انتها گوشتی است.
دوماهیچه دیگر ازاین هشت ماهیچه شکم،بطورعرضی بازوج اول متقاطع میشود واززیر آنها که درطول سرازیر بودند می گذرد،محل این دوماهیچه بالای غشائی است که برتمام شکم گسترش یافته است،تقاطع این دوماهیچه عرضی با تارهای آن دوماهیچه طولی زاویه قائمه ای تشکیل می دهد.
ماهیچه های دیگر شکم عبارتنداز:دوجفت ماهیچه که جفتی ازآن درطرف راست شکم وجفت دیگر درطرف چپ شکم قراردارند،هرزوجی از دوماهیچه مورب تشکیل میشود که صلیب وارباهم تقاطع می یابند،بطوریکه یکی ازماهیچه ها ازلبه دنده رویه شکم(شرسوف)به زهار می رسد وماهیچه دیگر،ازتهیگاه به خنجری می آید وسرمای این دوماهیچه ازسوی راست وچپ درزهاربهم میرسندوسرهای دوماهیچه دیگر درخنجری بهم برمیخورند.
عطاری بهار
دوماهیچه عرضی ازهرطرف براجزای طولی متقاطع قراردارند وبوسیله تارهای پهنی که به غشاء مشابه است با ماهیچه های مستقیم اتصال می یابند ومانند گوشتی بنظر میرسند،دوجفت اول بربالای جفت طولی جای میگیرند که آنها نیزبه نوبه خود بردوماهیچه عرضی نهاده شده اند.


درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic