عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی


هیپرتانسیون بادرنظر گرفتن شیوع ووخامت عواقب آن؛باعث مرگ ومیر وفلج تعداد زیادی از افرادی میشود که ازنظرهای دیگر سالم میباشند.این بیماری یک مساله مهم درمانی دنیای امروزاست.درسالهای اخیر داروهای متعدد وموثربرای درمان این بیماری عرضه شده استکه ازنظرچگونگی ومیدان تاثیربسیارمتفاوت میباشندوبه این علت این مساله مشکل رامشکل ترنیزکرده اند.
به علل متعدد؛درعمل ازاثرکل داروها استفاده نمیشودوبرای هیپرتانسیون اغلب درمان بسیارجزئی انجام میگیرد.ازیکطرف ممکن است درمان به حدی باشدکه به بیمارآسیب برساندوازطرف دیگر دوز(مقدار)تجویز شده دارودربسیاری ازبیماران نمیتواند اثرزیادی درکنترل طولانی فشارخون داشته باشد.
دراین بیماری نیز مانند سایر بیماریها؛قبل از درمان باید تشخیص صحیح مشخص گردد.تنها نشان دادن اینکه فشارخون مردی بالاترازمتوسط است برای تشخیص کافی نیست تشخیص بایدازنظر شدت بیماری واتیولوژی دقیق باشد.
برای تعیین درجه فشار خون باید تحت شرایطی كه تاحدامكان به شرائط بازال نزدیك باشدگرفته شود.درهنگام گرفتن فشارخون بیماربایددریك اطاق نسبتا گرم با عضلات شل درحال استراحت باشد.فشارخون راباید چندباربافاصله درمدت ده تاپانزده دقیقه تعیین كردوكمترین میزان راانتخاب نمود.بااین شیوه ملاحظه میشودكه بسیاری ازبیمارانی كه درابتدافشارخون بالانشان میدادنددارای فشارخونی طبیعی میباشند.شواهدی دردست است كه نشان میدهد فشارخون دارای عوامل توارثی میباشد.
بنابراین مانند سایر مشخصات ارثی مثلاقددرافرادسالم دارای تفاوتهایی میباشد.بطوركلی عدد 150روی 90 میلیمترجیوه حداكثر میزان طبیعی فشارخون درهرسنی موردقبول میباشد.ممكنست دربعضی افرادفشارخون طبیعی بالاترازاین حدباشد.این افراد قابل مقایسه باكسانی هستندكه دارای قدبسیاربلندولی از سایرلحاظ عادی؛میباشند.
بااحتساب فشارخون 150روی 90میلی مترجیوه بعنوان حداكثر فشارخون عادی؛هیپرتانسیون ازنظر تشخیصی دارای اهمیت بسیارزیادی نسبت به فشارخون سیستولیك میباشد.برای سهولت كار؛افرادمبتلا به فشارخون رابه چهارگروه تقسیم مینمایند.اعدادذكرشده تنها نسبی بوده به هیچوجه عوامل دقیق محدودكننده ای نمیباشند.
دراولین گروه مبتلایان به فشارخون خفیف -فشارخون در حدود160روی 90میلیمتر جیوه است؛مبتلایان به فشارخون شدیدبافشار 200روی 105میلیمترجیوه مشخص میشودودر هیپرتانسیون خیلی شدیدفشار از این حدبالاتراست.هیپرتانسیون بدخیم كه درآن فشاردیاستولیك بیش از 140میلیمتر جیوه بوده ؛خیزپائی علامت شایع ومشخص آن میباشدواغلب همراه عوارض كلیوی ومغزی است.چون درمان هیپرتانسیون خفیف ومتوسط نه لازم است ونه عاقلانه.بیماران مبتلا به هیپرتانسیون شدید بخصوص موقعی كه د‍ژنرسانس عروقی مغز؛قلب؛كلیه ویا چشم وجودداشته باشد؛باید تحت درمان ومراقبت قرارگیرندوبیماران مبتلا به هیپرتانسیون بسیار شدید بخصوص آنهائی كه درمرحله بدخیم قراردارندمحتاج به درمان فوری وشدید میباشند.این دستورات بهیچوجه مطلق نبوده بادرنظرگرفتن عواملی مانند سن بیماروعلائم تغییرات عروقی ته چشم؛متغیر است.
مثلا هیپرتانسیون درحدود180روی 95 میلیمتر جیوه در یك بیمارجوان تقریبا 30ساله خیلی بیشترازیك بیمار60ساله محتاج درمان است.همچنین هنگامیكه دربیمارعلائم فشاربطن چپ واحتمالا آسم قلبی بصورت علامت اصلی وجودداشته باشددرمان بدون توجه به میزان فشارخون ضرورت دارد.پس ازتغییرات میزان هیپرتانسیون باید برای پیداكردن علت آن اقدام نمود.علل متعددی ممكنست منجربه افزایش ثانوی فشارخون گردند(فشارخون ثانویه)كه باید جستجوشده وتنهاپس ازردآنهاتشخیص هیپرتانسیون اولیه پذیرفته شود.
هیپرتانسیون اولیه یا اساسی:دردرمان هربیمارمبتلا به"ازدیادقابل ملاحظه"فشارخون بدون توجه به اینكه محتاج به داورمیباشد یانه؛چنداصل كلی رابایدرعایت كرد.این اصول شامل: تنظیم زندگی ازنظركار؛فعالیت بدن؛استراحت؛كم كردن وزن بدن درصورت چاقی؛پرهیزازنمك؛وجلب همكاری بیماروتسكین نگرانی اواز بیماری وعوارض آن میباشد.
درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic