عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

عطاری بهار
دردیک مکانیسم محافظ بدن است.زیراموقعی تولید میشود که ضایعه ای بافتی ایجاد شده باشد.بدین ترتیب باعث میشودکه شخص درصدد دفع عامل آن برآید؛مثلا نشستن مدت زیادی روی پاها یا تحت فشارچیزی قرارگرفتن به علت قطع جریان موقتی خون وتحریک عصب مربوطه؛دردایجاد میشود.
محل اصلی دردبه علت پیچیدگی شاخه های عصبی وزیادی آنها بطوردقیق تعیین نمیشود؛مگرجائی که از رشته های عصبی کمتری برخوردارند؛مثل دستها ونوک انگشتان؛اینگونه دردها ممکن است درمحل اصلی خود حس نشود ودرجای دیگری محسوس شوند؛مثل دردهای انتقالی معده به سینه وقفسه صدری یا انتقال دردهای سیاتیکی دراثر آسیب مهره های کمری به پاها وزیررانها(درصورتی که مهره کمتری آسیب بیند درددرزیررانهاحس میشود).
محرک گیرنده حس درد:معتقدند که نسوج؛هیستامین آزاد میکندواین ماده باعث تحریک گیرنده های حس دردمیشود.این ماده حساس کننده درهرضایعه بافتی بوجود می آیدواگراین ماده ازخارج هم به بدن تزریق شود دردشدیدی راایجاد مینماید.بعضی ازداروها اثرخنثی کننده روی ماده دردزا دارندکه باخوردن آنها باعث تسکین دردمیشود(علت تسکین دردها؛خنثی شدن این ماده است).
محل دریافت حس درد:دردهای بدن پس ازاینکه واردنخاع شدند ازآنجا به طرف مغزرفته به ناحیه خاکستری قشرمغزی میرسند؛پس از گذشتن ازاین مسیردردحس میشود.
طاقت افراد نسبت به درد:طاقت افراد نسبت به دردخیلی متفاوت است بطوریکه بعضی کوهی رامووعده ای موئی را به کوه نشان میدهند؛لذا واکنشهای روانی که نسبت به دردایجاد میشودنمیتواند ملاک کاملی برای شدت دردباشد 
این واکنشها عبارتنداز:اضطراب،گریه وناله،افسردگی،تهوع وتحریک پذیری های دیگری که هیچکدام برای طبیب ملاک کاملی برای وجود وعدم شدت دردنیست،این تظاهرات مربوط به زمینه روحی بیماراست.
دردمنتشره:بیشتردردهاازمحل حقیقی خود حس میشوند.گاهی دردهای سطحی نقطه ای ازبدن درجای دیگری خودرانشان میدهندوزمانی دردهای داخلی به سطح بدن میرسند.یا درداحشایی داخل بر احشاءدیگر داخل شکم سرایت میکند.
بطورکلی میتوان گفت که دردها گرچه ممکن است از یک عضوباشندلیکن میتوانند بیشتر اعضای دیگر راتحت قلمروناراحتیهای خودقراردهند.برای تسکین این دردها اگرداروئی باشدکه دارای خاصیت تسکینی روی بیشتر اعضاءراداشته باشددارای اهمیت زیادی است که خوشبختانه این خاصیت درداروهای گیاهی موجوداست ویک داروی تجویزشده گیاهی علاوه براینکه زیانی برای بدن ندارد میتواند بیشتر اعضای بیمارراتحت درمان وبهبودی قراردهد.
دردهای احشایی اعضاءمختلف:دردقلبی،چون قلب نسبت به ضربه های مستقیم حساس نیست ودرون قفسه سینه قرارگرفته لذابیشتر دردهای قلبی را بایستی مربوط به کمخونی عضله قلب دانست،این درد هابیشتربه قاعده گردن،عضلات سینه ودرامتدادبازوها مخصوصا بازوی چ ازطرف بالا به پائین منتقل میشوند واین دردها بیشتر درطرف چپ سینه نیزاحساس میشود.دردکمخونی عضله قلب ممکن است دراثرتنگ شدن عروق کرونر به علت اسپاسم یا انقباض باشد،دراسکلروزیا سخت شدن عروق غذادهنده قلب،این عروق به علت فوق دایما تنگ بوده که نتیجه اش درددایم جلو قلبی راسبب خواهدشد.
عطاری بهار
دردهای مربوط به مری:دردهای مری معمولا درحلق،قاعده گردن؛بازوها وناحیه میانه سینه خودرانشان میدهند،قسمتی از مری که به معده وصل میشودبدون اینکه ارتباطی با قلب داشته باشد،دردآن به قسمت جلوی قلب منتشر میشود.این دردها در اثر گشادی ته مری یا التهاب معده یا مسمومیت ها به علل میکروبی پیدا میشوند.
دردهای معده:دردهائی هستند که ازته معده شروع میشوند؛اصولا مربوط به التهاب معده میباشند،درقسمت بالایا اندکی در پائین قلب حس میشوندواین دردها بیشتر شباهت به سوزش دارندوبه سوزش قلبی معروف هستند.دردهای زخم معده بیشتردرزیر استخوان جناق سینه وبالای ناف خودراآشکار میسازندوتقریبا نقطه ای شکل هستند وبیشترمبداء شیمیائی دارند؛که به علت زیادی اسیدهای معده میباشند.
دردهای مربوط به مجاری کیسه صفرا:این دردها در قسمت میانی اپی گاستر(معده)احساس میشوند ومحل آنها تقریبا منطبق بر محل دردزخمهای معده است ودارای سوزش هستند،ازاینرو شبیه به دردهای زخم معده میباشند،اما رابطه آنها باغذامثل رابطه زخم معده با غذانیست،دردهای مربوطه به کیسه صفرابیشتر درنقطه ای از شانه راست حس میشودکه باخوردن غذای چرب وسرخ کرده وپرحجم بیشتر میگردد.
دردهای مربوط به لوزالمعده:دراینجا دردهای بسیار شدیدی درجلو وعقب لوزالمعده حس میشود که به دردهای کشنده معروف است.
دردهای کلیوی:کلیه ،لگنچه وحالبهاهمگی درپشت صفاق قراردارند وبیشتر درددرپشت عضورنجورحس میشود.گاهی هم به زیر شکم منتقل میشوند.دردمربوط به مثانه مستقیما روی خودمثانه احساس میشود.گاهی دردمثانه به کشاله ران وبیضه ها تیر میکشد.دردسنگ کلیه در ناحیه کلیه وسنگ حالب درناحیه مثانه وجلو شکم وسنگ داخل مثانه به سر آلت وتنه آلت وبه کشاله ران تیرمیکشد.
دردهای مربوط به زهدان:درزیر شکم احساس میشود؛اگر تخمدانها وجسم رحم آزرده شده باشد،معمولا دردوردویواره شکم،قسمت تحتانی تنه یا به پشت کشیده میشود.
تیک دردناک:پدیده تیک دردناک به دردهائی گفته میشودکه شبیه به فرورفتن خنجرباشدودربعضی از اشخاص دریک طرف صورت پیدا میشودودردی شبیه برق گرفتگی ایجاد میکندکه بسیار طاقت فرساست وبیشتر در مسیر اعصاب سوم وپنجم انتشار می یابد وهربارممکن است چندثانیه طول بکشدوگاهی بیشتر ومعمولا تحریک نقاط حساس صورت مثل پوست سریادهان یا بینی یا گوشه های لب باعث شروع ناگهانی درد میشود،این نواحی رانواحی انفجار مینامند،گاهی هنگام فرورفتن لقمه غذا وتماس ان با لوزه ها دردشروع میشود.بطور کلی این بیماری را نورالژی تیری ژومو گوین که دردآن شدید وبسیار مزاحم بیماراست.


درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات