عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

عطاری بهار

نخست باید یادآورشویم كه برخلاف تصوربعضیها مویك عضومرده وبی جان نبوده ونیست ونباید باآن باخشونت رفتارنمود،درصورتیكه پیازمو یك عضوزنده بوده ومركز حیات وفعالیت حیاتی مو میباشد.وبهمین علت است كه هرناراحتی وآزاری كه به موها وارد آید درروی پیازمو اثركرده وآنراآزرده میسازد وبتدریج موجب ضعف وزوال آن می گردد.
عطاری بهار
دانستن این نكته بنظر ضروری می آید كه موازدوقسمت تشكیل یافته،یكی قسمت آزادیاساقه موست كه بالای سطح پوست قرارگرفته است ودیگری پیازموست كه داخل پوست بوده وبهمین لحاظ ماقادر به رویت آن ازخارج نیستیم ودرهمین قسمت زیرجلدیا زیر پوست غددچربی-شریان وورید وغدد وعرق وجوددارد.وتغذیه مورافراهم میسازد.وموجب رشد وطراوت مو میگردد.
حال بعللی چندممكن است كه پیازموضعیف شده وقدرت پرورش ورشد مو راازدست بدهد ویا بعللی ازمیان پوست خارج شده وبیفتد.وهمین افتادن وازبین رفتن پیازمواست كه موجب ریزش مو وكم شدن آن میشود.
ریزش موهای سربعلل زیرانجام میگیرد:
1-بیماریهای عفونی وتب دار(حصبه-مخملك وبیماریهای عفونی مزمن).
2-مسمومیتهای حاد چون مسمومیت غذائی وداروئی،مسمومیت های مزمن.
3-بیماریهای پوستی مخصوصا پوست سر چون سبوره.
4-كمبود ویتامینهای مورد نیاز پوست ومو.
5-اختلال غدد مترشحه داخلی.
6-ناراحتیهای عصبی وهیجانات روحی.
برای رفع ودرمان ریزش موی سرباید پی به علت آن بردوبارفع علت بدرمان ریزش مو پرداخت.
بسیاری از ناراحتیها كه بادرمان آن ریزش موی سرمتوقف میشود چون بیماریهای عفونی وداخلی(حصبه-تبهای بثوری-گریس-سل وسیفلیس بیماریهایی چون دیابت).
درمان مسمومیت های مزمن چون مسمومیت باجیوه-سرب-ارسنیك نیزریزش موی سر درمان میشود.
كمبود ویتامینها یا آویتامینوز پس از درمان نیز موجب رفع ریزش موی سر خواهد بود.
اختلال غدد مترشحه داخلی كه باعث ناراحتیها ودگرگونیهائی درسلامت وتندرستی بدن میشود چون میكزودم-گواتر-اگزوفتالیك ویا كمبود ترشحات تخمدانها بعلت خارج كردن انها با عمل جراحی از بدن نیز موجب ریزش مومیشود بایدبدرمان آن پرداخت.
بیماریهای مو چون-موخوره-آوینامینوز وخشكی موها رانیزباید تشخیص داد ودرمان نمود.
بالاخره عارضه اساسی كه موجب ریزش مداوم ودرمان ناپذیر میباشد،بیماریهای پوست سر كه شایع ترین آنها سه بوره میباشد.
این بیماری عبارتست ازچربی زیادتر از حد طبیعی پوست سر ویا ترشح بیش ازحد غدد چربی پوست سرمیباشد،كه موجب ریزش موی سر شده وروزبروز پیشرفت مینماید.
این بیماری یا سه بوره نه تنها موجب ریزش موها میشودبلكه قدرت پرورش ورشد مودرپیاز مو نیز كم میشودبدینصورت كه پس ازریختن یا افتادن موها بجای آن موهای نرم وباریكتری میروید كه اگراین بیماری درمان نشوداین ریزش ادامه خواهد داشت.
عطاری بهار
موهای نرم وباریك روئیده شده نیزخواهد ریخت وبجای آنها موهائی خیلی ریزوباریكترخواهد روئید كه آنها هم بتدریج خواهد ریخت وپوست سرسفید وبراق میشود.درصورتیكه اگر بعلل دیگر موی سربریزدبدینصورت پیشرفت نكرده وموهای باریكتری نخواهد روئید،بلكه پس از رفع علت وبیماری مجددا موهای درشت ومانند گذشته روئیده ورفع كم موئی را خواهد كرد.
بادستورات زیر سعی میكنیم كه تا حدودی بدرملت كلی ورفع این عارضه شادابی بپردازیم.
1-چنانچه دوران یك بیماری تبدار وعفونی راطی كرده اید،نگران نبوده وبدانیدكه موهایتان مجددا خواهد روئید وبرای اینكه زودتر رفع ودرمان شود روزانه دولیتر شیرو2عدد تخم مرغ به غذای خود اضافه كنید.
بیشتر ماهی بخورید-ازجگر گوسفند وگوساله درغذای خوداستفاده كنید.
ازسبزیجات واسفناج زیادتر میل كنید وماست راهیچگاه فراموش نكنید كه بسیاردرپرورش موی سر تاثیردارد.
2-اگرناراحتیهای كبدیاسایر غدد بدن دارید ویادردوران سالمندی هستید،برای حفظ موهایتان به غذاهای زیر توجه زیادتری بفرمائید.
شیر-پنیر-كره-ماست راغذای اصلی خودقراردهید واسفناج وكرفس راهرروز بیشتر میل كنید.
3-هنگامیكه بخاطر كاروشغل خود وارتباط با جیوه-سرب وارسنیك دارید حتما شیررافراموش نكنید،روزی 2لیترشیر میل كنید-لبنیات چون ماست وپنیر درپرورش موهایتان شما را یاری میكند.
4-دروقتیكه بخاطر ضعف عمومی واحساس كمبود ویتامین دچارریزش مو میشوید.توجه كنید درهمه حال شبررانباید فراموش كرد.درموقع ریزش موبه هر علت كه باشدروزی 2لیترشیرمیل كنید.آب میوه های مختلف چون سیب-پرتقال-هویج بسیار ضروریست-جگر وتخم مرغ در تامین نیازمندی بدن به ویتامینها بسیار مفید است.
5-بالاخره اگرریزش موبعلت چربی زیاد پوست سر میباشد.باید غیرازرعایت ر‍‍‍ژیمهای لازم به شستشوی سرپرداخت دراین مواقع باید هفته ای دوبارسرراباصابونهایی كه مواد قلیائی نداشته یا كم دارند شستشو دهید.
موادیكه برای اینگونه پوستهای سرخوب نبوده وباید ازخوردن آنها خودداری كرد بدینقراراست:
تخم مرغ-نمك زیاد-چربی حیوانی-شكلات-گردو-پسته.
درصورتیكه مانند گذشته شیربسیارمفیدبوده،ماست وسبزیجاتی چون اسفناج-كرفس-هویج درجلوگیری ازریزش مونقش اساسی دارد.
دربعضی اشخاص ریزش موارثی بوده ودراینگونه افراد وجود عامل ارث تاثیر داردوباهمه اینها میتوان با مصرف اغذیه زیر ریزش مو را به تاخیر انداخت.شیر-پنیر-ماست-جگروقلوه-سبزیجاتی چون اسفناج-كرفس ومیوه جاتی چون سیب-انارموهای شمارا برایتان حفظ خواهد كرد.
عطاری بهار


درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات