عطاری بهار

کمخونی:آنمی یا کمخونی به کاهش گبول های قرمز خون یا هموگلوبین گفته میشودکه وظیفه آن جابجایی اکسیژن درخون واندام های بدن است،کمخونی یکی از شایع ترین بیماریها درجهان است.
چه کسانی در معرض کمخونی قراردارند؟
1-شیرخواران زیر2سال.
2-دختران نوجوان.
3-زنان باردار.
4-افرادسالمند.
5-زنان ورزشکارمخصوصا دوندگان وکسانی که ورزشهای استقامتی انجام میدهند.
6-افرادی که تغذیه نامناسب دارند.
انواع کمخونی:
1-کمخونی ناشی ازفقرآهن.
2-کمخونی مگالوبلاستیک یا فقر ویتامین.
3-بیماری نهفته.
4-بیماری خونی ارثی.
5-کمخونی آپلاستیک.
کمخونی ناشی ازفقرآهن:اینوع کمخونی از شایع ترین انواع کمخونی ها محسوب میشود.
دراینوع کمخونی گلبول های قرمز کوچک ومقدار هموگلوبین درآنها کاهش می یابد.مغزاستخوان که قسمت مرکزی استخوان است برای تولید هموگلوبین به آهن احتیاج دارد.پس بدون وجود آهن،بدن نمیتواند به میزان کافی هموگلوبین لازم را برای گلبول قرمز رابسازد.
کمخونی فقر آهن به دونوع کمخونی تقسیم میشود که شامل:
1-کمخونی ناشی ازخونریزی:کمخونی ممکن است به علت ازبین رفتن گلبول های قرمزخون به دنبال خونریزی ویادرموارد شایع تر به علت تخریب زودرس گلبول های قرمز دربرخی ازاختلالات است که سبب کوتاه شدن طول عمر گلبولهای قرمز میشود.
2-کمخونی ناشی ازآلودگی به کرمهای انگلی:به این کرم ها،کرم های قلابدارنیز گفته میشود.کرم های قلابدارباتغذیه ازمخاط روده باعث دفع خون از دستگاه گوارش میشود وبیشترین تاثیررابروضعیت آهن کودکان،نوجوانان وبزرگسالان وازجمله زنان بارداردارند.
علل کمخونی:
1-عادت ماهانه طولانی وسنگین.
2-زخمهای داخلی،مثل مشکلات گوارشی ویا جراحی.
3-سرطان روده.
4-رژیم غذایی فاقد آهن کافی.
5-دربارداری نیزعدم وجودآهن کافی برای مادروجنین موجب کمخونی ازنوع فقر آهن میشود.
6-اهدای خون بصورت متوالی.
7-برخی بیماریهای ارثی که ازوالدین به نوزاد به ارث میرسد.
عوارض کمخونی:
1-کمخونی ناشی ازفقرآهن در سالهای آغازین کودکی باعث کاهش هوش درسالهای بعدی میشود.
2-فقرآهن درشدیدترین حالت خودباعث عقب ماندگی ذهنی میشود.
3-فقرآهن توانایی انجام ورزشهای هوازی را کاهش میدهد.
علائم کمخونی:
1-افزایش ضربان قلب.
2-تنگ شدن عروق.
3-افزایش خونسازی درمغزاستخوان.
توصیه های پیشگیری ازکمخونی:
1-مصرف مکملهای آهن ازجمله داروهای کمخونی وغذاهای حاوی آهن ازجمله
 گوشت قرمز،جگر،ماهی،جعفری،اسفناج،عدس ولوبیا،برگه ها ازجمله برگه زردآلو وپسته وفندق.
2-استفاده از آرد غنی شده درنان ها.
3-عدم نوشیدن چای وقهوه قبل وبعدازغذاهای گوشتی.
4-عدم مصرف لبنیات بهمراه مواد غذایی آهن.
5-کنترل ودرمان عفونتهای انگلی.
کمخونی مگابلاستیک یا فقر ویتامین:اینوع کمخونی دراثر کمبود اسید فولیک یا ویتامین B12بروز میکند.این ویتامین ها درسالم نگهداشتن خون یا سیستم عصبی به بدن کمک میکنند.دراین نوع کمخونی،بدن گلبول های قرمز خونی تولید میکند که نمیتوانند اکسیژن رابه خوبی به سایر اندام ها برسانند.
کمخونی بدخیم(کمبودویتامین B12):این نوع کمخونی معمولا به خاطر کمبود ویتامین B12 به وجود می آید.این بیماری ممکن است ارثی باشد،امابرخی ازانواع آن میتواند به دلیل بیماریها ومشکلات خودایمنی بدن ایجادشود.
عدم دریافت ویتامین B12 کافی میتواند موجب کرختی وبی حسی دست ها وپاها،مشکلات درراه رفتن،ازدست دادن حافظه ومشکلات بینایی شود.
ازجمله این بیماریها میتوان به لوپوس،آرتریت روماتوئید(بیماریهای مفصلی)وMSهستند که اغلب درمعرض ابتلا به کمخونی بدخیم قراردارند.
درمان کمخونی ناشی ازفقر ویتامین:
1-مصرف منابع غذایی حاوی اسید فولیک که شامل:دانه ها وحبوبات،مرکبات وآب میوه ها،سبوس گندم وسایر غلات،سبزیجات دارای برگ سبزتیره،گوشت طیور وجگر.
2-مصرف منابع غذایی حاوی ویتامین B12 که شامل:جگر گاو،ماهی کنسروشده،گوشت وگاو،شیربدون چربی،میگو آب پز.
علائم کمخونی فقر ویتامین:
1-سرگیجه.
2-خستگی.
3-ضعف حافظه.
4-رنگ پریدگی.
5-نبض سریع.
6-بی حسی وکرختی شدیددراندامها.
بیماریهای نهفته(نارسائی کلیوی):بیماریهای خاصی وجوددارند که میتوانند به توانایی بدن درتولید گلبولهای قرمز خون،آسیب برسانند.برای مثال،افراد مبتلا به بیماری های کلیوی به ویژه بیمارانی که دیالیز میشوند،درمعرض ابتلا به کمخونی قراردارند.علت عمده واولیه کمخونی دربیماران مبتلا به نارسائی کلیه،کاهش ترشح ماده ای بنام اریتروپئیتن که دستورخونسازی درمغزواستخوان راصادر میکند ایجاد میشود.
عطاری بهار

عوامل دیگری نیز میتوانند درایجادکمخونی دراین بیماران نقش داشته باشندکه عبارتنداز:
1-کمبودآهن که خودمیتواند به علت خونگیری های مکرر جهت آزمایشها باشد.
2-پرکاری پاراتیروئید شدید.
3-کاهش ویتامین اسیدفولیک.
4-کاهش طول عمرگلبولهای قرمز.
5-مسمومیت باآلومینیوم.
عوارض کمخونی ناشی ازنارسایی کلیه:
1-کاهش اکسیژن رسانی به بافتهای بدن.
2-بزرگی قلب.
3-نارسایی قلبی.
4-اختلالات شناختی ومغزی.
5-اختلال درسیستم ایمنی.
درمان کمخونی بیماران مبتلا به نارسایی کلیه:
1-مصرف داروی اریتروپوتین.
2-پیوند کلیه.
بیماریهای خونی ارثی:اگردرخانواده ای سابقه ی بیماری خونی وجودداشته باشد،احتمال ابتلاء به آن درافراد دیگر نیز افزایش می یابد.ازجمله بیماریهای خونی ارثی،میتوان به مواردزیراشاره کرد.
1-کمخونی گلبولهای داسی شکل:این نوع کمخونی،بیماری خطرناک وکشنده ای محسوب میشود که هیچ راه پیشگیری برای آن وجودندارد.
دراین نوع کمخونی،به جای تولید گلبولهای قرمزطبیعی که شکل گرد وشبیه دیسک دارند وبه راحتی درون رگهای خونی حرکت میکنند،گلبولهای داسی شکلی ساخته میشوند که شبیه داس یا هلال ماه بوده ودارای لبه های خمیده هستند ودردرون رگها به سختی حرکت میکنند.
این گلبولها نمیتوانند دررگهای خونی به آسانی حرکت کنند ودرنتیجه مسیر رسیدن خون به اعضای بدن رامسدود میکنند.بدن گلبولهای قرمزداسی شکل را نابود میکند،امانمیتواند باهمان سرعت گلبول قرمز طبیعی وسالم راتولید کند.این امرموجب بروز کمخونی میشود.
 عطاری بهار
علائم:
1-درددردستها،پاها وشکم.
2-زرد شدن سفیدی چشم.
3-تب.
4-تشدید ضربان قلب.
5-رنگ پریدگی.
6-ایجادزخمهایی درپاها.
7-شوک.
8-خونریزی بینی.
9-اختلالات استخوانی.
تالاسمی:ازشایع ترین اختلالات وبیماریهای خونی،بیماری تالاسمی است که از والدین به کودک منتقل میشود.
دراین بیماری گلبولهای قرمزازحد معمولی کوچکتر هستند ودرواقع این بیماری زمانی ایجاد میشود که گلبول های قرمز نمیتوانند به درستی رشد کنند.این بیماری بیشتر درمیان مردم مدیترانه،آفریقا،خاورمیانه وآسیای جنوب شرقی دیده شده است.
بیماری تالاسمی به دوسته تقسیم میشود:
1-تالاسمی مینور(خفیف):افراد مبتلا به تالاسمی مینورمعمولا افرادی سالم وطبیعی هستند وبرخی ازآنها ممکن است کمخونی خفیفی داشته باشند.بیشتر مبتلایان به تالاسمی مینورازبیماری خوداطلاعی ندارند وزمانیکه خونشان به هردلیل مورد آزمایش قرارمیگیرد یا صاحب فرزندی مبتلا به تالاسمی ماژور میشوند ازاین بیماری مطلع میگردند.
عطاری بهار
2-تالاسمی ماژور(شدید):هنگام ساخته شدن گلبولهای قرمزدرمغزاستخوان افرادمبتلا به تالاسمی ماژور،به مقدارکافی هموگلوبین ساخته نممیشود وگلبولهای قرمزاین بیماران تقریبا خالی از هموگلوبین است.مبتلایان به تالاسمی ماژوردرهنگام تولد،طبیعی هستند اما بین سه ماهگی تا هجده ماهگی علائم کمخونی ظاهر میشودودرصورت عدم درمان به موقع باعث مرگ کودک میگردد.
ازعلائم این بیماری رنگ پریدگی،کمخوابی،سوءتغذیه وحالت تهوع است.
عطاری بهار
فرزندان مبتلا به تالاسمی ماژورازپدرومادرانی متولد میشوند که هردوژن تالاسمی مینوررابصورت نهفته دارند.به این منظور برای جلوگیری ازتولد چنین نوزادانی ضروری است درهنگام ازدواج،خون زن ومردازجهت ابتلا به بیماری تالاسمی مینور مورد آزمایش قرارگیرد تا درصورت ابتلای هردوآنها به این بیماری اقدامات لازم انجام شود.
درمان تالاسمی:
1-تزریق خون(درمان کمکی):درحال حاضر،درمان متداول تالاسمی،تزریق مکررخون وداروهای دفع کننده ی آهن اضافی دراندامهای بدن ازجمله کبد است.این روش درمانی نیازبه کنترل دقیق دارد.مشکلی که ممکن است براثربکارگیری این روش درمانی برای بیمار به وجود آید احتمالا خطر ابتلا به عفونت ازطریق تزریق خون است.
2-پیوند مغزاستخوان(درمان اصلی):تزریق خون یکی ازروشهای جایگزین ومناسب است که امروزه به جای تزریق خون استفاده میشود،پیوند مغزاستخوان ازفردسالم به بیمار تالاسمی است.
بطورکلی شانس زنده ماندن بعدازپیوند حدود 80-90 درصد بوده وشانس عود بیماری 15-10 درصد است.باوجود پیشرفتهای پزشکی هنوزهم شاهد مرگ بسیاری از بیماران تالاسمی در سنین 13-15سالگی هستیم.
ازنظرآماری کشورایران جزءبهترین ها در پیوند مغزاستخوان است که موفقیت پیوند بین 70-90 درصد میباشد.
کم خونی آپلاستیک:نوع نادری از کمخونی است وزمانی بروزمیکند که بدن به اندازه کافی گلبول قرمز تولید نمیکند.این امربرگلبولهای سفید نیز تاثیر می گذارد.بنابراین خطر عفونتها وخونریزیها غیرقابل توقف افزایش می یابد.
ازعلل ایجاد این کمخونی میتوان به موارد زیراشاره کرد:
1-روشهای درمانی سرطانها،پرتودرمانی وشیمی درمانی.
2-قرارگرفتن درمعرض موادشیمیائی سمی،مانند مواد مورد استفاده دربرخی حشره کش ها،رنگها وپاک کننده ها وشوینده های خانگی.
3-برخی داروها،مانند داروهای مخصوص درمان روماتیسم مفصلی.
4-بیماری های خودایمنی،مانند لوپوس.
5-عفونتهای ویروسی که برتراکم استخوانی تاثیر می گذارند.
علائم:
1-بی حالی وسنگینی.
2-رنگ پریدگی.
3-لکه های کبودی براثر خونریزی زیرپوستی.
4-تشدید ضربان قلب.
5-عفونت.
6-نارسایی قلب.
عطاری بهار
کم خونی همولیتیک:هنگامیکه تعداد گلبولهای قرمز بیش از حد کم شودبه طوری که مغزاستخوان نتواند همان میزان گلبول قرمز رادرهمان زمان جایگزین کند این کمخونی رخ میدهد.
ازعلل ایجادکننده این کم خونی میتوان سوءتغذیه،خونریزی،ناهنجاری های ژنتیکی،بیماریهای مزمن ویا مسمومیتهای دارویی اشاره کرد.
علائم کم خونی همولیتیک:
1-ضعف.
2-رنگ پریدگی پوست.
3-ضربان نامنظم یا تند قلب.
4-دردقفسه سینه.
5-احساس سبکی درسرویاسرگیجه خفیف.
6-کاهش سطح هوشیاری.
7-بی حسی،کرختی یاسردی انتهای اندامها.
8-سردرد.
لوسمی(سرطان خون):هنگامیکه سلولهای سرطانی درخون وجودداشته باشندفردبه سرطان خون یا لوسمی مبتلا میشود.این سرطان درمغزاستخوان ایجاد میشود.مغزاستخوان به بافتهای نرم مرکزی استخوانها گفته میشود که سلولهای خونی درآن ساخته میشوند.مغزاستخوان یک انسان سالم ازسلولهای سفید،سلولهای قرمزوپلاکت ها تشکیل شده است.
عطاری بهار
هنگامیکه فردی به سرطان خون مبتلاست مغزاستخوان وی شروع به تولید گلبولهای سفید بیش ازنیازبدن میکند.به این سلولهای غیرعادی،سلول های سرطانی گفته میشود که به مروز زمان این سلولها جای سلول های سالم را گرفته ودرنتیجه مشکلاتی ازقبیل کم خونی،خونریزی وانواع عفونت ها برای فرد ایجاد میکند.
انواع سرطان خون(لوسمی)را میتوان براساس سرعت گسترش آن درخون ونوع سلول های سفیدی که برآن تاثیر میگذارند به دومرحله تقسیم کرد:
1-سرطان خون(لوسمی)مزمن:دراین مرحله بیماری به آهستگی رشد کرده وحتی تا چندین سال هیچ علامت خاصی ندارد.
2-سرطان خون حاد وتهاجمی:علائم بیماری به سرعت بروز میکند.
علل بروزلوسمی:
1-تماس زیاد با پرتوهای مضر.
2-تماس با برخی مواد شیمیایی مانند بنزین.
3-انجام شیمی درمانی سرطانی که فرددرگذشته به آن مبتلا بوده.
4-ابتلاء به برخی اختلالات ژنتیکی مثل اختلال سندروم دان.
5-استعمال دخانیات.
درمان لوسمی:
1-شیمی درمانی:دراین روش برای نابود کردن سلول های سرطان زا ازداروها ومواد شیمیایی بسیار قوی استفاده میشود این روش رایج ترین روش درمان است.
2-پرتودرمانی:درپرتودرمانی ازامواج ایکس باقدرت زیاد استفاده میشود تا سلول های سرطانی نابود شوند.ازاین روش قبل از پیوند مغزاستخوان که روش دیگر درمان است استفاده میگردد.
3-پیوند مغزاستخوان:مغزاستخوان میتواند سلول های عادی رادرخون افزایش دهد وسیستم ایمنی بدن را تقویت کند.قبل از پیوند سعی میکنند سلول های سرطانی راباشیمی درمانی یا پرتودرمانی نابود کنند تا فضای کافی برای سلول های جدید وجودداشته باشد.همچنین ممکن است ازاین دوروش بالا برای تضعیف سیستم ایمنی بدن استفاده کنند تا بدین ترتیب سلولهای جدید وعادی که وارد بدن میشوند راحت تر بتوانند دربدن ثابت بمانند.
 عطاری بهار

هموفیلی:هموفیلی بیماری ژنتیکی است که از مادربه فرزندان منتقل میشود.دراین بیماری بدن دچارخونریزی غیرعادی شده ودرصورت خونریزی،بدن قادربه انعقاد خون نیست.مردانی که خودمبتلا به هموفیلی هستند نمیتوانند ناقل این بیماری به پسران خودباشند.امااگروالدین،هردوحامل باشند،احتمال ابتلای دختر به این بیماری بیشتراست.
برای انعقاد خون 13فاکتور لازم وضروری است و براساس اینکه کدام فاکتوردچارکمبود است هموفیلی به 3دسته تقسیم میشود.
هموفیلی نوع A:کمبود فاکتور 8
هموفیلی نوع B:کمبود فاکتور 9
هموفیلی نوع C:کمبود فاکتور11
اما بیماران هموفیلی یا دچارکمبود فاکتور ویا فاقدآن هستندکه این مورد درنوزادان پسر بیشتردیده میشود.
برای ثابت نگه داشتن طبیعی گلبول های قرمزخون حداقل نیازبه 25% ازفعالیت فاکتوراست که توسط کبد تولید وترشح میشود.
بیماری هموفیلی براساس میزان فعالیت این فاکتوربه سه دسته تقسیم میشود:
شدید:فعالیت فاکتورانعقادی کمتراز1درصد است.
این افراد دچارخونریزی های خودبخودی در مفاصل وعضلات میشوند،به خصوص مفاصلی که بیشترین وزن بدن را تحمل می کنند وحرکت بیشتری دارند.ازجمله مفاصل مچ پا،ران،زانو،مچ دست،آرنج وشانه که معمولا یک الی دوباردرهفته دچارخونریزی میشوند.
عطاری بهار
متوسط:فعالیت فاکتور انعقادی بین 1-5 درصداست.
دراین افراد خونریزی خود بخودی وجودندارد معمولا تا پیش ازراه رفتن وحرکت کردن دچارخونریزی نمیشوند وخونریزی به دنبال کوچکترین ضربه یا صدمه ایجاد میشود وبه علت تکرارخونریزی دچارآسیب مفاصل وعضلات می گردند.این افراد ممکن است ماهی یک بار دچارخونریزی شوند.
عطاری بهار
خفیف:فعالیت فاکتور انعقادی بین 25-6 درصد است.
این افراد هیچگاه دچارخونریزی خود به خودی نشده وفقط دراثر ضربه ی شدید یا تصادف یا اعمال جراحی دچارخونریزی می شوند.خونریزی مفاصل کمتردراین افراد دیده می شود وممکن است تاقبل ازنوجوانی وجوانی تشخیص داده نشود.
اگرکودکی مبتلا به هموفیلی متوسط ویا شدید باشد معمولا پزشکان پس از شرایط زیر متوجه وجود این بیماری می شوند.
1-خونریزی شدید پس از ختنه شدن نوزاد پسر.
2-کبود شدن یا خونریزی لثه طی فرایند دندان درآوردن.
3-کبود با متورم شدن مفاصل وعضلات پس از آموزش راه رفتن کودک.
اگر کودکی به هموفیلی نوع خفیف مبتلا باشد بیماری درصورتی قابل تشخیص است که خونریزی غیرعادی دردندانپزشکی یادریک عمل جراحی ویاتصادف ایجاد میشود.
عطاری بهار
علائم هموفیلی:
1-کبودی:کبودی حاصل از صدمات کوچک که میتواند منجربه یک هماتوم(تجمع خون درزیر پوست که منجربه تورم میگردد)بزرگ شود.
2-خونریزی:خونریزی ازبینی،دهان ولثه با یک صدمه ی کوچک نظیر مسواک زدن با اعمال دندانپزشکی.
3-خونریزی درون مفصلی:خونریزی درون مفصلی باعث دردوعدم تحرک می گردد ودرصورت عدم درمان کامل منجربه بدشکلی مفصل میشود.مفاصل یکی ازمکانهای شایع عوارض ناشی ازخونریزی درهموفیلی هستند.این خونریزی منجربه التهاب مفصلی دردناک ومزمن،بدشکلی ولنگیدن مکرر میگردد.
عطاری بهار

4-خونریزی داخل عضلانی:خونریزی داخل عضلات منجربه تورم،دردوقرمزی می شود.تورم ناشی ازخونریزی دراین مناطق ازطریق افزایش فشاربربافت ها واعصاب ناحیه منجربه صدمات پایدار وبدشکلی می گردد.
5-خونریزی ناشی از صدمات یا خونریزی مغزی:خونریزی درمغزمنجربه آسیب رسیدن به این عضو حیاتی بدن شده وباعث فلج فرد یا حتی مرگ فرد میشود.هرچند که معمولا خونریزی درمغزبه دلیل ضربه به وجود می آید امادربیماران هموفیلی گاهی ممکن است مغزبدون دلیل خاصی خونریزی کند.
6-مشکل درتنفس:تنفس فردزمانی دچارمشکل میشود که خونریزی درگلوی فرد صورت گیرد.اگربه موقع این خونریزی درمان نشود،بیمارمجبوراست تا زمانی که خونریزی قطع شود با دستگاه تنفس کند.
7-وجود خون درادراریا مدفوع:درادرار یا مدفوع لکه های خون مشاهده شود.
درمان هموفیلی:هموفیلی یک بیماری دائمی وهمیشگی است،بنابراین مهمترین اقدام درجهت کاهش عوارض بیماری این است که به بیمارواطرافیان وی آموزش داده شود وبه فردبیمارکمک شود تا بیماری خودراپذیرفته وباآن سازگارگردد.
درمان این بیماری از دوطریق انجام میشود:
1-درمان پیشگیری کننده با تزریق فاکتورهای انعقادی:ازآنجا که به وجودآمدن این بیماری کمبود فاکتورانعقاد خون است،این فاکتوربه بدن هموفیلی تزریق می شود.
2-ژن درمانی:ژن درمانی ازجمله آخرین دستاوردها درزمینه ی علم طب است،ازاین روش درمانی برای جایگزین کردن یک یا چند ژن ناقص یا معیوب که عامل ایجادبیماری هستند استفاده میشود.البته لازم است تحقیقات بیشتری دراین زمینه صورت گیرد تا بتوان یکی از بهترین روش ها رابرای ژن درمانی انتخاب کرد.
این شیوه ی درمانی درافرادی که هموفیلی نوع B دارند به صورت جایگزین کردن ژن معیوبی که باعث خونریزی درفرد هموفیلی است انجام میشود.
این کارازطریق وارد کردن یک ویروس به سلول های کبدی که توانایی تولید فاکتورهای انعقادی برای جلوگیری ازخونریزی رادارند صورت می گیرد.
تصفیه خون:خون،تمامی سلول ها وبافت های بدن راتغذیه میکند واکسیژن لازم را دراختیار بافت ها قرارمی دهد.برای داشتن خونی سالم وغنی از اکسیژن میتوان ازدوروش استفاده کرد.
1-حجامت:یک روش درمانی است که به دوطریق حجامت خشک وحجامت تر انجام میشود.
حجامت خشک به صورت بادکش وبدون خون گیری است ولی حجامت تربا ایجاد مکش درجای خاصی ازبدن وخونگیری ازآن محل انجام میشود.
هدف اصلی حجامت،کشیدن خون های آلوده ازبدن ویا منحرف کردن مسیر خون از یک قسمت به قسمت دیگر می باشد.بهترین سنین برای انجام حجامت سن 2 الی 60سالگی است وبهترین زمان بهار وپائیز است.
انسانهای دموی مزاج وصفراوی مزاج بیشتربه حجامت تر،انسانهای بلغمی به بادکش وافرادسوداوی مزاج همزمان با مصرف دارو به حجامت ترنیازدارند.
درصورتیکه فرد بیماری خاصی نداشته باشد طبق نظر متخصص وبادنظر گرفتن طبع،مزاج،قوای بدنی،کمخونی و... طبق زمان بندی معین اغلب میتواند یکباردرماه حجامت کند.
2-اهدای خون:اهدای خون نوع دیگر تصفیه خون است که افراد ازوضعیت سلامتی خودمطلع میشوند.اهدای خون،باعث تسریع درتولید سلول های قرمزخونی میشود.
همچنین اهدای خون مستمرباعث کاهش خطربیماری های قلبی به خصوص درمردان می شود.ازطرفی بااهداخون،خطر ابتلا به انواع سرطان نظیر سرطان کبد،ریه،روده ی بزرگ،معده وسرطان حنجره کاهش می یابد.
افرادسیگاری که بطور مرتب خون میدهند یک سوم کمترازافرادمشابه خود که خون نمیدهند درمعرض بیماریهای قلبی-عروقی به خصوص سکته قراردارند.
گروه های خونی O و A بیشترین درصد اهداکنندگان خون درکشورهستند.همچنین بیش از 90 درصد اهداکنندگان خون درکشورراگروههای خونی مثبت تشکیل می دهند.
فراوانی گروه خونی B درکشورما نسبت به سایرکشورها فراوان تراست ونادرترین گروه خونی AB وO منفی است.
شرایط اهداکنندگان:
1-سن:حداقل سن قابل قبول برای اهدای خون 17سال تمام وحداکثر سن 65 سال تمام میباشد.
2-تعداد دفعات وفواصل اهدای خون:فواصل اهدای خون کامل 8 هفته(56روز)است .یعنی اهداکننده با فاصله ی 8هفته ودرطی سال 4بار میتواند خون بدهد.
3-فشارخون:نباید بیشتر از 18 وکمتراز10میلی مترجیوه باشد.
4-دارابودن سلامت کامل جسمانی وروانی.