عطاری بهار

دراین پست سعی خواهم کرد از تاثیرات نامطلوب وبعضا خطرناکی  که ازمصرف داروهای شیمیائی که خودسرانه وبدون مشورت با پزشک متخصص برای بدن ما لحاظ میشود را بانام دارو برای شما ذکر کنم.

بنابراین توصیه جدی میکنم که از مصرف خودسرانه داروهای شیمیائی جدا وجدا پرهیز کنید.
==================================================


ادامه مطلب